สมคิด จันทมฤก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมุทรสาครซีฟู้ดสุดสนุก

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-ชัยพีอาร์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน Samutsakhon Seafood Adventure ภายใต้โครงการจัดงานแสดงศักยภาพ (Hub of Seafood) ของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานโปรโมชั่น ๑,๒,๓,๕ และลานโปรโมชั่น Outdoor