ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก | newswit

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก (วทก.) จัดโครงการพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านทุจริต – เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ณ 02 May
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย – May 2023
วทก. จัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
วทก. จัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทยฯ รุ่นที่ ๒ – ในการนี้พระเดชพระคุณ พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Apr 2023
พิธีเปิดโครงการอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
พิธีเปิดโครงการอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก Apr 2023
วว. ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดมุกดาหาร
วว. ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดมุกดาหาร
นำ วทน. ควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร/กัญชง – พิธีลงนามความร่วมมือฯ  Sep 2021
ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า'90
ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า'90
ประจำปี 2562 – มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาดังกล่าวในปี 2533 Oct 2019
สถาบันพระบรมราชชนก กับภารกิจสร้างเสริมพยาบาลชุมชน
สถาบันพระบรมราชชนก กับภารกิจสร้างเสริมพยาบาลชุมชน
– นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวว่า Jul 2019
มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล
มูลนิธิสมเด็จย่าให้ทุนนักศึกษาพยาบาล
ทัศนศึกษาเรียนรู้แนวคิดและความเสียสละ – คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ Oct 2018
สธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสวนสมุนไพร
สธ. น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสวนสมุนไพร
12 กลุ่มโรค เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ – นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า Nov 2016
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร – และเนื่องในโอกาสที่ทางวิทยาลัยฯ จะจัดงาน "แพทย์แผนไทย เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร" ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงถึงพัฒนาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมถึงเชิดชูการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยและให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศได้มากราบพระบาท
ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
ภาพข่าว: พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร
เพื่องานได้ผล คนมีคุณภาพ – Jun 2014
มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมใจสร้างสุขให้เยาวชน จัดงานวันเด็กแสนสนุก – กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโครงการสุขอนามัยในพระองค์ ได้แก่ กรมสุขภาพจิต และสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก (วิทยาลัยพยาบาลราชชชนนี นพรัตน์วชิระ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมพลังผู้ใหญ่ใจดีจัด “งานวันเด็กแห่งชาติพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ประจำปี
15 ปีจีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน จัดประชุมวิชาการ“บทบาทพยาบาล...เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้” – กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--Noname IMC เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน” สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการพยาบาล เรื่อง “บทบาทพยาบาล...เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้” พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน” รุ่นที่ 13
ภาพข่าว: ร่วมมอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข – กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--โรงแรมริชมอนด์ ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ พร้อม นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกรู ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พักพิงวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมเยี่ยมผู้ประสบภัยเพื่อให้กำลังใจ โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบและต้อนรับ สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
แกล็กโซสมิทไคล์น จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในโครงการ จีเอสเคพยาบาลเพื่อชุมชน ปีที่ 11 – กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) หรือ จีเอสเค ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลในโครงการ "จีเอสเคพยาบาลเพื่อชุมชน" ปีที่ 11 ประจำปี 2551 โดยได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สบช.แจ้งเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษ – กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สธ. สถาบันพระบรมราชชนกได้แจ้งเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก(สบช.) และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ดังนี้ สถาบันพระบรมราชชนก (PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE OF HEALTH WORKFORCE DEVELOPMENT) ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า "PIHWD" ชื่อย่อภาษาไทย "สบช" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาษาอังกฤษใช้ว่า Boromarajonani College of Nursing แล้วต่อด้วยชื่อวิทยาลัย เช่น
เร่งยกสถาบันพระบรมราชชนกให้เป็นองค์กรอิสระในกำกับ สธ. – กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--สธ. สธ.ผลักดันให้สถาบันพระบรมราชชนก เป็นองค์กรอิสระในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นสถาบันผลิตพยาบาลได้มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ และพยาบาลเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการสร้างสุขภาพคนในชนบทห่างไหล นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผลักดันให้สถาบันพระบรมราชชนก
สธ.เสนอ 'สถาบันพระบรมราชชนก' เป็นนิติบุคคล – กรุงเทพฯ--29 เม.ย.--สธ. กระทรวงสาธารณสุข เสนอตั้งสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขเป็นนิติบุคคล สามารถประสาทปริญญาเองได้ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหลายท่าน ซึ่งประกอบด้วย ศ.น.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.น.พ.จรัส สุวรรณเวลา
สถาบันพระบรมราชชนก จัดบรรยายเรื่อง วิสัยทัศน์การพัฒนาสังคมไทยและองค์กรในภาครัฐ – กรุงเทพ--25 มิ.ย.--ไอ เอฟ ดี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "วิสัยทัศน์การพัฒนาสังคมไทย และองค์กรในภาครัฐ" ในการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารหน่วยงานวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2540 เวลา