15 ปีจีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน จัดประชุมวิชาการ“บทบาทพยาบาล...เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้”

08 Nov 2012

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--Noname IMC

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชนสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมวิชาการพยาบาล เรื่อง “บทบาทพยาบาล...เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้” พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล ในโครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน” รุ่นที่ 13 เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้ศึกษาวิชาชีพพยาบาล และปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนท้องถิ่นของตนภายหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในการสร้างบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เวลา 08.00-16.00 น.

-กผ-