ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ | newswit

ม.มหิดล-ม.ในสหพันธรัฐสวิส สร้าง
ม.มหิดล-ม.ในสหพันธรัฐสวิส สร้าง
AI ครูฝึกทักษะเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ – ในปี พ.ศ. 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 20 Jul
มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – เข้าพบผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 30 Mar
ม.มหิดลสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
ม.มหิดลสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้
ชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าทางตันเรียนรู้ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ 11 Oct
อักษร เอ็ดดูเคชั่น และ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
อักษร เอ็ดดูเคชั่น และ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือลงนามวิชาการ สร้างรากฐานมั่นคงให้การศึกษาไทย – Aug 2018
ไอบีเอ็มปูพื้นฐานเด็กไทยมีใจรักการพัฒนานวัตกรรม จับมือ คีนัน และ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ “Thai Teacher TryScience” – "ไอบีเอ็มให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต และการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกให้แก่พรัพยากรบุคคลอันเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด" นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว "เพื่อให้เด็กไทยเกิดความรักและความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ภาพข่าว : ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาฟิสิกส์ – กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ หาวิทยาลัย และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Physics Education 2009 (ICPE 2009) เมื่อวันที่ 18-24 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรม Sofitel Centara Grand ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย, รศ.ดร. ไกรวุฒิ
“อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยสู้ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสร้าง “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” (Innovative Learning Institute)
ภาพข่าว: แถลงข่าว “การเปิดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิไทยคม ร่วมกับ รศ.ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี แถลงข่าว “การเปิดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” เพื่อเป็นอาคารเรียนตัวอย่างในการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการ ภายใต้แนวทาง “การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” หรือ
ภาพข่าว: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิ ไทยคม” ที่ มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จัดสร้างขึ้น เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพข่าว: “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” ที่ มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จัดสร้างขึ้น เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จไปทรงเปิด “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” ที่ทางมูลนิธิไทยคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
มูลนิธิไทยคม แถลงข่าว “การเปิดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ มูลนิธิไทยคม มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิไทยคม และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จะจัดงานแถลงข่าว “การเปิดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” ที่มูลนิธิไทยคมจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวซุบซิบ: การจัดสร้าง “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” – กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--แม็กซิม่า คอลซัลแตนท์ ทุ่มเทสุดแรงใจและแรงกาย โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา สำหรับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไทยคม ที่ล่าสุด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสร้าง “อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม” เพื่อให้เป็นอาคารเรียนตัวอย่างในการบริหารจัดการและประสานงานที่ทันสมัย