สถาบันนวัตกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

การแข่งขันแผนธุรกิจระดับโลกลี กวนยู ครั้งที่ 11 เชิญชวนนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ทั่วโลกเข้าร่วมพลิกโฉมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

๒๕ ต.ค. ๒๐๒๒ ๐๘:๐๕

สถาบันนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ (Institute of Innovation and Entrepreneurship หรือ IIE) ของมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University หรือ SMU)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Pitching รอบคัดเลือกทีมนิสิตตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League ณ พื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมและสร้าง

UPITI จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022

๒๐ เม.ย. ๒๐๒๒ ๑๑:๐๕

สถาบัน NIBIOHN ร่วมกับบริษัท ชิโอโนกิ ค้นพบแอนติบอดีต้านไวรัสโคโรนาตัวใหม่ที่ขึ้นกับภูมิคุ้มกันของโฮสต์

๑๘ ก.พ. ๒๐๒๒ ๑๓:๔๕

- มีศักยภาพเป็นยารักษาโรคที่ออกฤทธิ์วงกว้าง (Broad-spectrum Therapeutic Agent) สำหรับโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ -สถาบันนวัตกรรมชีวการแพทย์ สุขภาพ และโภชนาการแห่งชาติ (National Institutes

ม.พะเยา เปิดโรงฝ้ายหลวง วัดพระธาตุขิงแกง พัฒนางานวิจัย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้าย ด้วยทุนทางวัฒนธรรม

๒๙ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๐

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

ปตท. จับมือ UBE เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์คุณภาพสูงในอุตสาหกรรมเอทานอล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุน

๐๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๐

นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นางสาววิวรรณ ธรรมมงคล ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเดชพนต์

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง การจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56002:2019

๐๑ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๙

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute - MASCI)

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

๐๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๔๖

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๖

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิค และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ในหลักสูตร

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดฝึกอบรม Online วิศวกรการเชื่อมสากลรุ่นที่ 15

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๘

ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร WD-008-01 เรื่อง วิศวกรการเชื่อมสากลรุ่นที่

ม.พะเยา ร่วมกับชุมชนพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2

๑๗ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๙

ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ทีมนักวิจัยจากโครงการ Phayao Learning City นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ

ม.พะเยา จับมือ RISC by MQDC เดินหน้า ฟ้าใส 2 สู่พะเยาขยายผลหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อประชาชนในภูมิภาคต่อยอดงานวิจัยสู่ความเข้าใจฝุ่น PM

๐๒ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๙

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) จับมือกับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตจุฬาฯ ผุดไอเดียธุรกิจ SOPet สัตวแพทย์ออนไลน์ เข้าถึง พึ่งได้ ทันใจคนรักสัตว์

๒๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๑๖

SOPet (เอส โอ เพ็ท) คลินิกสัตวแพทย์ออนไลน์ สตาร์ทอัพยอดนิยม ให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงแบบทันใจ ไอเดียนิสิตชั้นปีที่ 2 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ (BAScii) ในสังกัด CU Innovation Hub ชูจุดแข็งธุรกิจเพื่อสังคม รวดเร็ว เชื่อถือได้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐาน ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑๒ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๐

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร