ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษา | newswit

CPF จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
CPF จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
1 ผลิตและพัฒนานศ.อาชีวศึกษาสู่มืออาชีพอย่างมีคุณภาพ – 11 Jan
สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ
สคช. เปิดเวทีสัมมนาชี้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพ
ป้อนกำลังคนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ลดความสูญเสีย สูญเปล่าที่เกิดจากภาคการศึกษาทั้งระบบ – นางสาวจุลลดา 28 Aug
สถาบันการอาชีวศึกษามอบปริญญากิตติมศักดิ์
สถาบันการอาชีวศึกษามอบปริญญากิตติมศักดิ์
แด่นายมาร์ค บรินน์ เพื่อเชิดชูบทบาทอันโดดเด่นในการให้ความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร – นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 22 Aug
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และ
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ครู และคณาจารย์ สถานศึกษาในสังกัด – Nov 2022
MOU จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
MOU จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุโขทัย – ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ Sep 2022
เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน – Jun 2022
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนาม MOU กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ลงนาม MOU กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 เพื่อพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา – Nov 2021
สคช. ติดปีกอาชีวะสร้างชาติ จัด
สคช. ติดปีกอาชีวะสร้างชาติ จัด
MOU สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ – นายนคร Sep 2021
สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา
สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญ Mar 2021
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน – บริษัท Oct 2020
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย – ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Mar 2020
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย – ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Mar 2020
ภาพข่าว : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ภาพข่าว : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
(Learning Experience : L.E.) ให้กับครูอาชีวะ – Nov 2019
อาชีวศึกษาเกษตรอ้าแขนรับความร่วมมือจากออสเตรีย
อาชีวศึกษาเกษตรอ้าแขนรับความร่วมมือจากออสเตรีย
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม Oct 2019
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ – นางสาวดวงรัตน์ฯ Oct 2019
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 Oct 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา – Aug 2019
สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ – ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า Aug 2019
สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
สอศ. ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
ป้อนอุตสาหกรรม 4.0 การันตีการมีงานทำ – ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า Aug 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Aug 2019