WCEจับมืออาชีวฯผุดหลักสูตร ผลิตบุคลากรเทคโนฯการผลิต

06 Aug 2020

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (WCE) จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หนุนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีการผลิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ที่ปรึกษา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนามกับ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆนี้

WCEจับมืออาชีวฯผุดหลักสูตร ผลิตบุคลากรเทคโนฯการผลิต