ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ | newswit

ภาพข่าว: แถลงข่าว “งานเดิน-วิ่งอุทยาน
ภาพข่าว: แถลงข่าว “งานเดิน-วิ่งอุทยาน
ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1” – โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ณ Feb 2020
อลังการรอบปฐมทัศน์ “พระร่วง เดอะมิวสิคัล”
อลังการรอบปฐมทัศน์ “พระร่วง เดอะมิวสิคัล”
– พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากสมาชิกราชสกุล ทายาทข้าราชบริพารในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ Feb 2018
การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ
การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ
คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วังจันทรเกษม Nov 2017
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.2 – กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ททท. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ
นักเรียนกทม.รับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี – กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กทม. นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เปิดเผยว่า สำนักการศึกษาได้เสนอรายชื่อนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สมควรได้รับทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2546 จำนวน 12 ราย
รับสมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี – กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2543 ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน คือ นิสิต นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย
อ.ส.ม.ท.แจ้งกำหนดพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 – กรุงเทพ--27 ม.ค.--อ.ส.ม.ท. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดสมุทรสงคราม, กรมศิลปากร และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ
ททท. ร่วมสนับสนุนงานอุทยาน ร.2 พร้อมนำเที่ยวเสริมปีท่องเที่ยวไทย – กรุงเทพ--26 ม.ค.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และกรมศิลปากร เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรืองานอุทยาน ร.2 ประจำปี 2541 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ ร. 2 อำเภออัมพวา
ช่อง 9 ร่วมกับ ททท. จัดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 – กรุงเทพ--12 ม.ค.--อ.ส.ม.ท. คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรมศิลปากร และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2541 เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สื่อมวลชนรับทราบ ทาง
ททท. ร่วมสมโภชวัดอรุณฯ ครบ 230 ปี – กรุงเทพ--24 เม.ย.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทัพเรือ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง กรมเจ้าท่า การบินไทย และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.2 กำหนดจัดงาน "สมโภชวัดอรุณราชวราราม 230 ปี" ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 15.30-21.00 น. เพื่อร่วมอนุรักษ์และบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม วัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2