ช่อง 9 ร่วมกับ ททท. จัดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2

12 Jan 1998

กรุงเทพ--12 ม.ค.--อ.ส.ม.ท.

คณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรมศิลปากร และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2541

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สื่อมวลชนรับทราบ ทาง อ.ส.ม.ท.ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้ร่วมกับ ททท.จัดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2541 เวลา 14.00 น. ณ ห้องส่ง 1 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงาน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี, พันเอกหญิงนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ผู้แทนจาก ททท. และคุณอรสา คุณวัฒน์ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท.เป็นผู้ร่วมแถลง--จบ--