นักเรียนกทม.รับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

02 Jun 2003

กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--กทม.

นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เปิดเผยว่า สำนักการศึกษาได้เสนอรายชื่อนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สมควรได้รับทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2546 จำนวน 12 ราย ผลปรากฏว่าได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พ.ค.46 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นับได้ว่านักเรียนกรุงเทพมหานครได้นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่กรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1.ด.ช.เจษฎา ไกรสิริเวฎน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน 2.ด.ญ.เมธาวี ภาจุลศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 3.ด.ญ.ชฎาพร ผ่องเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 4.ด.ญ.อาภาภรณ์ ลิ่มโลหะกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณ เขตคลองสาน 5.ด.ญ.วีณา โห้ลพบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด 6. ด.ช.บัณฑิต ใจเสงี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแสมดำ เขตบางขุนเทียน 7.ด.ช.ชาตินัย มะมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามแยกท่าไข่ เขตหนองจอก 8.ด.ช.เชษฐา จิตรโครต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชัย พฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน 9.ด.ญ.ปทุมรัตน์ ไชยมงคล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) เขตบางแค 10.ด.ญ.น้อง วิมูลชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชากร เขตดินแดง 11.ด.ญ.จารุวรรณ คุ่นต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม เขตบางซื่อ 12. ด.ญ.วรัญญา สุขทัต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา--จบ--

-นห-