วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี

20 Dec 2023

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล , หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน

วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี

ณ พระบรมราชินยานุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล , หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ และนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ในพิธีประกอบด้วย การวางวางพานพุ่มดอกไม้สดของตัวแทนนักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นประธานในพิธีจดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทอดผ้าไตร จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดี ก่อนจะให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรรำไพ" และรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรวัฒนธรรมท้องถิ่นบูรพา" ให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ อาจารย์สริตา ปัจจุสานนท์ ได้รับรางวัลสาขาการสอนด้านสังคมศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร ประจง ได้รับรางวัลสาขาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 119 ปี