อ.ส.ม.ท.แจ้งกำหนดพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2

27 Jan 1998

กรุงเทพ--27 ม.ค.--อ.ส.ม.ท.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดสมุทรสงคราม, กรมศิลปากร และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย กำหนดจะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2541 ระหว่างเวลา 15.15-20.30 น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ทาง อ.ส.ม.ท.ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนในการจัดรถตู้รับ-ส่งสื่อมวลชนจาก อ.ส.ม.ท. ไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ โดยสื่อมวลชนที่ประสงค์จะโดยสารไปกับรถตู้ของ อ.ส.ม.ท. สามารถติดต่อได้ที่ คุณกัญญารัตน์ น้อยจันทร์ และคุณพนิดา จนาศักดิ์ โทร. 663-3226-9--จบ--