ข่าวประชาสัมพันธ์มาตรฐานการศึกษาไทย | newswit

ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย วิทยาลัยดุสิตธานี
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย วิทยาลัยดุสิตธานี
กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ? – Apr 2022
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์-ผู้ปกครองไกล่เกลี่ยสำเร็จ
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์-ผู้ปกครองไกล่เกลี่ยสำเร็จ
เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย – ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ Dec 2020
ภาพข่าว: สมศ. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยรับอาเซียน – สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือที่ www.onesqa.or.th
สมศ. เปิดรับความคิดเห็นกรอบการประเมินรอบ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย – กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--โอเค แมส ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างอิสระในรูปขององค์การมหาชน โดยหัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามพันธกิจของ สมศ.คือ การประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
สมศ. เปิดรับความคิดเห็นกรอบการประเมินรอบ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย – กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--สมศ. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างอิสระในรูปขององค์การมหาชน โดยหัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกตามพันธกิจของ สมศ.คือ การประเมินเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มอีซูซุรุ่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยเพื่อสังคมไทยในอนาคต – กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ได-อิจิ คิคากุ กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยสานต่อพันธกิจสำคัญในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาไทยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของเยาวชนไทยสู่มาตรฐานระดับสากล โดยทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ – อีซูซุ” (CU Engineering – Isuzu
“รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกสมาคมสื่อการเรียนการสอนประเทศอังกฤษ โชว์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนระดับโลก ร่วมดันมาตรฐานการศึกษาไทย – กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--รี้ด เทรดเด็กซ์ “รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกสมาคมสื่อการเรียนการสอนประเทศอังกฤษ โชว์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนระดับโลก ร่วมดันมาตรฐานการศึกษาไทย ใน Worlddidac Asia 2007” นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการทั่วไป บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า
ภาพข่าว: ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย – กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--มาสเตอร์ มายด คอมมูนิเคชั่นส์ นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและผลกระทบของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยสู่ระดับสากล” ในโอกาสเปิดตัวโครงการ Thailand Consortium of Business Schools : TCOBS ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำเมื่อเร็วนี้ ๆ