ภาพข่าว: ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย

04 Dec 2006

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--มาสเตอร์ มายด คอมมูนิเคชั่นส์

นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและผลกระทบของความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยสู่ระดับสากล” ในโอกาสเปิดตัวโครงการ Thailand Consortium of Business Schools : TCOBS ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 5 สถาบันการศึกษาชั้นนำเมื่อเร็วนี้ ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สุนิสา ทองวรรณ (โอ๋ )

โทร 0-643-1191 – 2 ต่อ 15 หรือ 084-105-7878

E-mail address : [email protected]

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net