ภาพข่าว: สมศ. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยรับอาเซียน

27 Apr 2015
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนกลาง) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ร่วมเปิด การประชุม “โครงการมาตรฐานหน่วยประเมิน / ผู้ประเมินภายนอก” พร้อมเผยกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาสอดคล้องตามหลักการของ ASEAN Quality Assurance Framework in Higher Education (AQAF) เพื่อสร้างความพร้อมการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเพลนนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือที่ www.onesqa.or.th