กลุ่มอีซูซุรุ่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยเพื่อสังคมไทยในอนาคต

31 Jul 2009

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ได-อิจิ คิคากุ

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยสานต่อพันธกิจสำคัญในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาไทยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของเยาวชนไทยสู่มาตรฐานระดับสากล โดยทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ – อีซูซุ” (CU Engineering – Isuzu Research Fund) ระหว่าง มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุน จำนวน 160,000 บาท เป็นประจำทุกปี

“กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ – อีซูซุ” จัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในสาขาเทคโนโลยียานยนต์และอื่นๆ ในรูปแบบของทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยต่างๆ ให้แก่เยาวชนและบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงที่มุ่งเน้นถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย อันจะนำมาซึ่งโอกาสในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์กรสัมพันธ์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

โทร. 02-966-2127-9

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net