ข่าวประชาสัมพันธ์บำรุงสุข | newswit

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท – 23 Jan
พช.นราธิวาส ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
พช.นราธิวาส ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
สู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุข์ บำรุงสุขผ่านแพลตฟอร์ม Click ชุมชน – โดย ณ 26 Oct
โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต คว้า 5 ดาว
โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต คว้า 5 ดาว
ดาวแห่งความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – 26 Oct
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ – 29 Aug
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน – โดยนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน กล่าวต้อนรับ/กล่าวรายงาน นายฉัตรชัย อุสาหะ 25 Aug
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน – ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 04 Aug
พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) – ราชกัญญา ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายประชา 27 Jul
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท – 18 Jul
โครงการ CEIS ร่วมนำเสนอการมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์
โครงการ CEIS ร่วมนำเสนอการมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์
บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ในพื้นที่ อำเภอบางปะกง 05 Jul
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
บำรุงสุขคนไทย ปี 2565 ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ดำเนินการ ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต – มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 14 Jun
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน 16 Mar
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน – 16 Mar
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 15 Mar
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย – นายพงศ์รัตน์ Feb 2023
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน'' จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.'' Jan 2023
เสวนา Chula the Impact ครั้งที่
เสวนา Chula the Impact ครั้งที่
11 กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย เชิญร่วมบริจาค 1,000 บาท 1 ถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัย – Nov 2022
จุฬาฯ จัดเสวนา Chula the Impact
จุฬาฯ จัดเสวนา Chula the Impact
ครั้งที่ 11 เรื่อง กาชาด-จุฬาฯ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สังคมไทย – วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยพล.ท.นพ.อำนาจ Nov 2022
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย – โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวพบปะ และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ Sep 2022
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 Sep 2022
กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ
กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ
I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน – สามารถรับชมวิดีโอแคมเปญ "I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน" Sep 2022
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
– เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Sep 2022
กรมการปกครอง ชูบทบาท แพทย์ประจำตำบลร่วมขับเคลื่อนภารกิจ
กรมการปกครอง ชูบทบาท แพทย์ประจำตำบลร่วมขับเคลื่อนภารกิจ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข – แพทย์ประจำตำบล เป็นบุคลากรของภาครัฐ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Aug 2022
สพร. 16 นครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สพร. 16 นครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม – โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาส Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน – นายสุชาติ ทีคะสุข Aug 2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน – Jul 2022
สนพ.หนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ
สนพ.หนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ
และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย – Jul 2022
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 – Jun 2022