ข่าวประชาสัมพันธ์ตจวิทยา | newswit

แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์
แพทย์ความงามไทยคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนวัตกรรมทางการแพทย์
ในการประชุมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประจำปี 2023 ณ ประเทศสเปน – สำหรับการประชุม MEXS 30 Nov
โรคลมพิษ…หนึ่งในโรคยอดฮิตที่กวนใจ
โรคลมพิษ…หนึ่งในโรคยอดฮิตที่กวนใจ
– ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ หัวหน้าศูนย์โรคลมพิษและแองจิโออีดีมา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า Oct 2020
Pediatric Online Skin Clinic ปัญหาโรคผิวหนังในเด็ก
Pediatric Online Skin Clinic ปัญหาโรคผิวหนังในเด็ก
บริการปรึกษาแพทย์ Online โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ – Diploma of Thai Subspecialty Board of Pediatric Dermatology Apr 2020
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 40 – Feb 2020
แพทย์หญิงไทยคนแรกคว้ารางวัล ผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมนานาชาติ
แพทย์หญิงไทยคนแรกคว้ารางวัล ผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแลสุขภาพเส้นผมนานาชาติ
– สำหรับรางวัล Platinum Follicle Award 2019 นั้นเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ที่มีความสามารถและมีผลงานวิจัยด้านการดูแล Dec 2019
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39 – สำหรับในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 32 ชั่วโมง 2. การศึกษาทางคลินิก (OPD) โดยออกตรวจผู้ป่วยนอกร่วมกับอาจารย์แพทย์ในคลินิกโรคผิวหนัง จำนวน 24 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันโรคผิวหนังและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หมุนเวียนกันไป
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Aesthetic
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Aesthetic
Dermatology Academy Conference (ADAC 2018) – เผยเทคนิคใหม่เพิ่มความสวยหล่ออย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย Jun 2018
ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาพข่าว: งานประชุมวิชาการนานาชาติ
Aesthetic Dermatology Academy Conference (ADAC 2018) ปีที่ 4 และการอบรมหลักสูตรเข้มข้น “3rdiClass Anatomy Cadaver Jun 2018
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2561-2563 – 1. ท่านนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มองภาพรวมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน May 2018
บทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
บทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม
นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561-2563 – 1. ท่านนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย May 2018
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 – Feb 2018
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรมระยะสั้น
2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 38 – สำหรับในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) จำนวน 32 Jan 2018
ภาพข่าว: คณะกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ
ภาพข่าว: คณะกรรมการสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ
จัดงานประชุมกลางปี ประจำปี 2560 – ในภาพ (ด้านล่างจากซ้าย) : อ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์, Oct 2017
วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม –
วิธีการดูแลสุขภาพเส้นผม –
หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ Aug 2017
ภาพข่าว: การบรรยายวิชาการโดย รพ.รามาธิบดี
ภาพข่าว: การบรรยายวิชาการโดย รพ.รามาธิบดี
และ รพ.หัวเฉียว เรื่อง “Common Skin Disease” – Jun 2017
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมอบประกาศนียบัตร
แพทย์ที่เข้ารับการอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ.2560 – May 2017
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
จัดอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2560 – สำหรับเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ภาค คือ Apr 2017
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร วุฒิบัติผู้ช่วยแพทย์ด้านตจวิทยา
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร วุฒิบัติผู้ช่วยแพทย์ด้านตจวิทยา
(ผิวหนัง) – สอบถามข้อมูล 025644440-9 ต่อ1535 เหมาะสำหรับ -เจ้าของคลินิก หรือแพทย์ประจำศูนย์เลเซอร์และความงาม Dec 2016
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศคึกษา 2560 – -เป็นหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย -เปิดให้เลือกเรียน 2 แขนงวิชา ได้แก่ clinical dermatology และ cosmetic dermatology --> link http://www.cicm.tu.ac.th/…/co…/dermatology/2017/download.php **รับสมัคร 1 ธ.ค.2559 - 10 มี.ค.2560** ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ for more information
“ตจวิทยา ศิริราชฯ” ผนึกกำลัง “กัลเดอร์ม่า”
“ตจวิทยา ศิริราชฯ” ผนึกกำลัง “กัลเดอร์ม่า”
จัดประชุมวิชาการ อัพเดทเทรนด์ความงามโลก 2017 – ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา Oct 2016
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร
อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 36 – Mar 2016
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับสาขาวิชาตจวิทยา จุฬาฯ และแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมบรรยายโดยศัลยแพทย์บราซิลชื่อดังระดับโลก –
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ มอบประกาศนียบัตร อบรมแพทย์ระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 35 –
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ แสดงความยินดี แพทย์จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปี 2556 –
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ โรคติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิต
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ โรคติดเชื้อที่อันตรายถึงชีวิต
– พญ. จรัสศรี ฬียาพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Jul 2014
ปัญหารอยคล้ำใต้ตา – รศ. พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ปัญหารอยคล้ำใต้ตา เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย และมักจะเป็นมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ถึงแม้ว่ารอยคล้ำใต้ตาจะไม่ใช่ปัญหาสำคัญด้านสุขภาพ หรือเป็นโรคที่จำเป็นต้องรักษา แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาด้านความสวยงาม เนื่องจากการมีรอยคล้ำใต้ตาอาจทำให้ดูเศร้า เหนื่อย และดูอายุมากกว่าที่เป็นจริงได้
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม
ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดอบรม
อบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 34 – Feb 2014