ข่าวประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาไทย | newswit

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมมือวิทยาลัยชั้นนำแห่งกุ้ยโจวพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
– รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีกล่าวว่า ภายหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ Aug 2018
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ
ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ
CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0 – นายธานินทร์ May 2018
ไทยดับเบิ้ลยูพีเอส มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยโครงการห้องเรียนต้นแบบ
ไทยดับเบิ้ลยูพีเอส มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยโครงการห้องเรียนต้นแบบ
4.0 – โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ Mar 2018
ภาพข่าว: สจล. เดินหน้าหลักสูตรปั้น
ภาพข่าว: สจล. เดินหน้าหลักสูตรปั้น
“อาชีวะหัวกะทิ” รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย – Feb 2018
ภาพข่าว: “โสสุโก้” มอบตู้หนังสือ
ภาพข่าว: “โสสุโก้” มอบตู้หนังสือ
มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ใส่ใจคนไทยรักการอ่าน – Jul 2017
True Click Life ก้าวสู่ปีที่10
True Click Life ก้าวสู่ปีที่10
สานต่อการเรียนรู้แบบครบวงจร จัดสัมมนา Genius Program ประจำปีการศึกษา 2017 Apr 2017
True Click Life ก้าวสู่ปีที่10
True Click Life ก้าวสู่ปีที่10
สานต่อการเรียนรู้แบบครบวงจร จัดสัมมนา Genius Program ประจำปีการศึกษา 2017 – True Click Life : Creative Learning Apr 2017
ม.แม่โจ้พร้อม เจ้าภาพจัดประชุม
ม.แม่โจ้พร้อม เจ้าภาพจัดประชุม
ทปอ.ครั้งที่ 5/2559 ประสานความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย – การจัดประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) Oct 2016
ภาพข่าว: เซเว่นฯ สานพลังประชารัฐ
ภาพข่าว: เซเว่นฯ สานพลังประชารัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย – Sep 2016
สมศ. เปิดโมเดลการประเมิน 4 ประเทศ
สมศ. เปิดโมเดลการประเมิน 4 ประเทศ
ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล – สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถานศึกษา หรือประชาชนทั่วไป Sep 2016
ภาพข่าว: “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”
ภาพข่าว: “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”
ระบบการเรียนดิจิตอล สร้างโอกาสพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนห่างไกล – ทั้งนี้ Feb 2016
“แม่พิมพ์ของชาติ” ฐานรากคุณภาพการศึกษาไทย เชฟรอนเดินหน้าอบรมครู ชูกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เสริมศักยภาพการเรียนรู้เด็กไทย – ด้วยเหตุนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จึงร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เพื่อให้แนวทางและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ (inquiry-based learning)
พฤกษา เรียลเอสเตท รวมพลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ในโครงการ “1 ช่วย 9” – โครงการ "1 ช่วย 9" คือ โครงการที่พฤกษา ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาจำนวน 9 แห่ง ให้ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ชมโครงการ ขายบ้าน บ้านใหม่ จากพฤกษาได้ที่ http://www.pruksa.com หรือโทร
สมศ. เผย 10 จังหวัดการศึกษาดีเยี่ยม ได้คุณภาพการศึกษาไทย แนะกลยุทธ์ประเมินการศึกษารองรับอาเซียน – สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือที่
สมศ. ประเดิมเปิดรายชื่อ 10 จังหวัดคุณภาพ และสถิติคุณภาพการศึกษาไทย – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยรายชื่อ 10 จังหวัดคุณภาพ พร้อมสถิติคุณภาพการศึกษาไทย จากผลประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม – มัธยม ทั้ง 3 รอบที่ผ่านมา มีจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินดีมากทั้ง 3 รอบ ระยะเวลา 15 ปี เพียงจำนวน 354 แห่ง จากสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจำนวน 31,797 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.11
สมศ. เผยใช้เวลาประเมินเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อปี ไม่กระทบเวลาสอนครู ย้ำประเมินงานปกติที่ครูทำ – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เผยในปี 2558 ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ ผลการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎหมายปัจจุบัน สมศ.
สมศ. ร่วมกับสำนักงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ระดมความคิดแก้วิกฤติการศึกษาไทย – ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผยถึงผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมเกี่ยวกับการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานะของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ซึ่งได้นำเสนอให้เห็นว่า
ภาพข่าว: ไทยคมจับมือ ก.ศึกษาฯ มอบจานดาวเทียม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย – ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นโครงการที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไปยังเยาวชนและชุมชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงอีกกว่า 3,300 แห่ง
เปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1” – กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มูลนิธิศึกษาพัฒน์ ผู้นำพัฒนาศักยภาพ รุกงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เชิญกูรูทางการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศกระตุ้นแนวคิดเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ผู้นำพัฒนาศักยภาพของคนไทยอย่างเป็นองค์รวมมากว่า 15 ปี จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง
ควอท. ยกระดับมาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาของไทย – กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ควอท. ควอท. ยกระดับมาตรฐานการสอนระดับอุดมศึกษาของไทยเชิญนักวิชาการจากทั่วโลกร่วมแนะแนวทางออกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICED 2012 ครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม ภายใต้หัวข้อการประชุม “ Across the Globe Higher Education
ภาพข่าว: สมศ. จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับทิศทาง “ประเมินเพื่อพัฒนา” – กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--ไบเทค ดร. นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อปรับทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย: เราจะเริ่มที่ไหนดี? – กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--ทีดีอาร์ไอ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง “ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการดังกล่าว ปัญหาคุณภาพการศึกษากลายเป็นโรคเรื้อรังของประเทศไทย ที่ถึงแม้จะมีความพยายามปฏิรูปมากว่า 10 ปี ตั้งแต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542
คุณภาพการศึกษาและครอบครัวไทยตัดโอกาส “เด็กจน”เรียนต่อมหา’ลัย – กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ทีดีอาร์ไอ นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ระบุ คุณภาพการศึกษาไทยยังน่าห่วง แนะรัฐเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ให้ความสำคัญกับปัจจัยระยะยาวและคุณภาพของครอบครัวที่ส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของเด็ก มากกว่านโยบายการช่วยเหลือระยะสั้น เช่นการขยายการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียว ดร.ดิลกะลัทธพิพัฒน์ นักวิชาการ
ภาพข่าว: “จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย” – กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--ตลท. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา "จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอนันทมหิดล กล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดงานสัมมนาหัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 : จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย – กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--มายแบรนด์ เอเจนซี่ สถาบันคลังสมองของชาติ โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง จะจัดงานสัมมนาหัวข้อ “มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม...สังคมร่วมรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 : จุดเปลี่ยน CSR กับคุณภาพการศึกษาไทย โดยร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
อีเลิร์นนิ่งเริ่มแล้ว ก.ศึกษา ชูคอนเซ็ปต์เรียนรู้ ได้ทุกที่-ทุกเวลา-ทุกคน – กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการกดปุ่มอีเลิร์นนิ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เข้าสู่สารสนเทศและองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคน เพื่อสร้างมิติใหม่มุ่งสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หวังแก้ปัญหาคุณภาพนักเรียนและพัฒนาครูผู้สอนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ทะยอยส่งมอบฮาร์ดไดร์ฟเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1 – ม. 3
Gossip : คุณฉัตรไชย ฉัตรชัยกนันท์ – กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--คิธ แอนด์ คิน คราวนี้เห็นทีต้องยกนิ้วโป้งถึงสองนิ้วให้กับ “คุณฉัตรไชย ฉัตรชัยกนันท์” ผู้บริหารไทยสมาร์ทคาร์ด ที่ขยายฐานลูกค้ารุกสู่ภาคการศึกษา ด้วยแนวคิดที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เทียบเท่าสากล ล่าสุดจับมือ “ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย” ประธานกรรมการผู้บริหารกลุ่มเซนต์จอห์น สร้างปรากฏการณ์ IT Campus & Cashless Society ภายในสถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น
สวนดุสิตโพล ชี้ต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไทยโดยด่วน – กรุงเทพ--8 ม.ค.--สกศ. ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ร่วมกับ "สวนดุสิตโพล" ทำการสำรวจข้อมูลการศึกษาทั่วประเทศ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ประถม-มัธยม ผู้ปกครองและเจ้าของสถานประกอบการ จำนวน 5,574 คน จาก จังหวัดกลุ่มตัวแทนทุกภาค 10 จังหวัด พบว่า ผู้เรียนจบชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ออกไปทำงานยังมีคุณภาพต่ำ