สมศ. เผย 10 จังหวัดการศึกษาดีเยี่ยม ได้คุณภาพการศึกษาไทย แนะกลยุทธ์ประเมินการศึกษารองรับอาเซียน

30 Apr 2015
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เปิดเผย 10 รายชื่อจังหวัดที่มีสถิติคุณภาพการศึกษาไทยอยู่ในระดับดีมาก พร้อมแนะยุทธศาสตร์การประเมินการศึกษาจังหวัด และการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ สู่การยกระดับการศึกษาผ่านการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษารายจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือที่ www.onesqa.or.th