ภาพข่าว: สจล. เดินหน้าหลักสูตรปั้น “อาชีวะหัวกะทิ” รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

08 Feb 2018
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย แก่สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การเปิดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี หลักสูตร "ยุววิศวกร" โดยใช้ต้นแบบของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาที่ สจล. เริ่มเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 นำร่องสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และตามด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า ช่างวิศวกรรม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมยานยนต์ ในปีการศึกษา 2562 เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และรองรับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ยกระดับช่างเทคนิคให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 5 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ สจล. เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: สจล. เดินหน้าหลักสูตรปั้น “อาชีวะหัวกะทิ” รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย