ไทยดับเบิ้ลยูพีเอส มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยโครงการห้องเรียนต้นแบบ 4.0

16 Mar 2018
นายพงศ์พรหม ยามะรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยดับเบิ้ลยูพีเอส บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด เปิดตัวโครงการนำร่องห้องเรียนต้นแบบ 4.0 พร้อมมอบลิขสิทธิ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS 748 ลิขสิทธิ์ มูลค่า 972,400 บาท ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จังหวัดปทุมธานี โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นผู้แทนในการส่งมอบลิขสิทธิ์ และมี นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ
ไทยดับเบิ้ลยูพีเอส มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยโครงการห้องเรียนต้นแบบ 4.0

โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ด้วยการมองหาช่องทางในการต่อยอดความคิดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อมอบลิขสิทธิ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสาร ThaiWPS ให้แก่ภาคการศึกษาทั่วประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ห้องเรียนต้นแบบ 4.0 จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำเทคโนโลยี Digital Cloud Solutions เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางและผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้ที่จะร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก" (Local to Global : Thailand to the world)

ภายในงานได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานด้วยแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับการศึกษา ด้วยการเรียนการสอนแบบสองทาง (Two-Way Communication) เนื่องจากเป็นสิ่งที่การศึกษาไทยยังขาดมาตลอดโดยแอปพลิเคชั่นนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองและยังสามารถแชร์ข้อมูลให้กับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆได้แบบเรียลไทม์ โดยอาจารย์ก็สามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมสำหรับนักเรียนเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอนได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีคลาว์ดเพื่อการศึกษา (Education Cloud Solutions) โดยนำเสนอวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์เสมือน (Visual Desktop Infrastructure - VDI) และโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับภาคการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และยังมีการอบรมการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการใช้งานดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างคอนเทนต์ในแบบที่ตัวเองถนัดโดยไม่ถูกปิดกั้นทางความคิด และเป็นการแนะนำความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูปที่จำเป็นต่อการใช้งานในอนาคต

โครงการสาธิตห้องเรียนต้นแบบ 4.0 หรือ Classroom 4.0 ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการกระจายลิขสิทธิ์ไปยังพันธมิตร เช่น มูลนิธิไทยรัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคกลางไปแล้วกว่า 514,730 ลิขสิทธิ์ มูลค่า 669,149,000 บาท และกำลังดำเนินการขยายไปสู่ภาคอื่นๆเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตก ตามลำดับ โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ ThaiWPS โทร 084-555-3551 หรือ [email protected]

ไทยดับเบิ้ลยูพีเอส มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยด้วยโครงการห้องเรียนต้นแบบ 4.0