ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | newswit

จอยลิเดย์ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จอยลิเดย์ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ Recycle คืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม สานต่ออนาคตที่ยั่งยืน – 07 Jun
โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล
โครงการยกระดับนักนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล
2567 – ที่ห้อง 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 29 May
นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน
นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน
– รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯยังเข้าสัมมนาหัวข้อ Chemistry, Pharmaceutical, 08 May
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. จับมือแล็ปมูฟตรวจมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. จับมือแล็ปมูฟตรวจมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ
ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง – ผศ.ดร.โชติช่วง กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากปัสสาวะ 19 Feb
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มบส.พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
เน้นการเรียนการสอนและวิจัย – รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา 08 Feb
บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์
บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์
ลงนาม MOU ต่อยอดและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เดินหน้าเพิ่มทักษะองค์ความรู้บุคลากร 26 Dec
วิทยาศาสตร์ รำไพฯ ร่วมหารือคณะกรรมการนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล
วิทยาศาสตร์ รำไพฯ ร่วมหารือคณะกรรมการนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล
– อธิการบดีกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว 07 Dec
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
มทร.สุวรรณภูมิ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ – ในการประชุมครั้งนี้มี 04 Sep
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน
NCOST - INCOST 2023 – อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 04 Sep
นักวิจัยม.อ. ค้นพบ ปูแสมบกโต๊ะแดง
นักวิจัยม.อ. ค้นพบ ปูแสมบกโต๊ะแดง
ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก จ.นราธิวาส สปีชีส์ที่อาศัยอยู่ในป่าที่ราบต่ำใกล้ระดับน้ำทะเลเป็นครั้งแรก – นายพัน ยี่สิ้น 29 Aug
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ มบส. เล็งทำวิจัยการคิด
วิเคราะห์เด็ก เพื่อนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน – รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า 17 Jul
สกสว.หนุนมรภ.หมู่บ้านจอมบึงวิจัยโรคระบาด
สกสว.หนุนมรภ.หมู่บ้านจอมบึงวิจัยโรคระบาด
การจัดการปุ๋ยและลดโลหะหนักในข้าวเมืองโอ่ง – จากข้อมูลรายงานการระบาดของโรคขอบใบแห้งที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อ Mar 2023
MSC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
MSC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ – เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ร่วมมือกับ Mar 2023
มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย
มบส. ชวนอบรมบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ด้วย
WepMEt – สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Mar 2023
สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก น้องพี่ FE ทำดีเพื่อสังคม – Jan 2023
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ
รพ.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ – จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนภาคทฤษฎีและปฏ Nov 2022
คอนติเนนทอล เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์
คอนติเนนทอล เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางรถยนต์ – คณะผู้บริหาร บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) Sep 2022
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มรภ.พระนคร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2565 – การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ 1.เฉลิมพระเกียรติ Aug 2022
งาน ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา –
งาน ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา –
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มบส.จัดงาน "ทางลัดสู่ธุรกิจกัญชา" 19-20 ส.ค.นี้  เน้นให้ความรู้ชัดๆโทษ Aug 2022
ม.หอการค้าไทย มอบเข็มที่ระลึก
ม.หอการค้าไทย มอบเข็มที่ระลึก
หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ – โดย ผศ.ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.เหมือนหมาย Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ
มรภ.พระนคร จัดเสวนาสร้างเครือข่ายและพัฒนาหลักสูตรพืชเศรษฐกิจ
กัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี – การจัดการเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ Aug 2022
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ
มรภ.พระนคร จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กิจกรรมดังกล่าว Jun 2022
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จับมือคณะพยาบาลฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จับมือคณะพยาบาลฯ
ม.อ. ส่ง นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อบรมหลักสูตรป้องกันและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม – ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ Jun 2022
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
มรภ.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อบรมครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล Jun 2022