ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยฟื้นฟู

17 Nov 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟู ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยฟื้นฟู

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยฟื้นฟู