ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | newswit

EXIM BANK คว้าคะแนนเต็ม ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
EXIM BANK คว้าคะแนนเต็ม ด้านการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
2 ปีซ้อน ในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) – ดร.รักษ์ 29 May
ธอส. คว้าอันดับ 1 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี
ธอส. คว้าอันดับ 1 การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี
2565 ด้วยคะแนน 4.7516 สูงสุดในทุกสาขาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง – ทั้งนี้ 26 May
NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ
NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ
51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง – พันเอก สรรพชัยย์ 24 Apr
ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
– สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไอแบงก์ในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการต่อต้านทุจริตประ 24 Apr
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU ร่วมกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนาม MOU ร่วมกับ
54 หน่วยงาน หวังขับเคลื่อนธรรมภิบาลและบรรษัทภิบาล ลดปัญหาการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ – นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 21 Apr
กยท. ร่วมลงนาม MOU 55 หน่วยงาน
กยท. ร่วมลงนาม MOU 55 หน่วยงาน
มุ่งขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคุณธรรม – นายสุขทัศน์ กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ 20 Apr
อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
โดย ป.ป.ช. – โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อร่วมส่งเสริม 20 Apr
วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
วว. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจำปี 2565 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น & การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม – ซึ่ง 24 Mar
ธพว. ผนึก สคร. จัดกิจกรรมมอบ 'เสื้อชูชีพ-ถุงกู้ภัยทางน้ำ'
ธพว. ผนึก สคร. จัดกิจกรรมมอบ 'เสื้อชูชีพ-ถุงกู้ภัยทางน้ำ'
สำนักเทศกิจ กทม. ประสานคลังจังหวัด ส่งต่อ 'ถุงยังชีพ' ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี – ขณะเดียวกัน ธพว. 12 Oct
รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี
รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี
2564 สูงกว่า 3 แสนล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในปีที่ผ่านมา – นางสาวปิยวรรณ Feb 2022
กรุงไทย คว้า 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
กรุงไทย คว้า 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจำปี 2564 – ทั้งนี้ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล Feb 2022
EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี
EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี
2564 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม – ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร Jan 2022
ธอส. คว้า 6 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ธอส. คว้า 6 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจำปี 2564 – นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น Jan 2022
ธอส. คว้า 4.8908 คะแนน ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี
ธอส. คว้า 4.8908 คะแนน ผลประเมินการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี
63 สูงสุดในรัฐวิสาหกิจทั้ง 51 แห่ง – นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า May 2021
รัฐวิสาหกิจยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
รัฐวิสาหกิจยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ดันการลงทุนภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ – นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเสริมว่า ณ May 2021
ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
ประจำปี 2563 – นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ทั้ง 3 รางวัลที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ Nov 2020
EXIM BANK คว้า 3 รางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี
EXIM BANK คว้า 3 รางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี
2563 ผู้นำองค์กรดีเด่น ความสามารถจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น – ในโอกาสดังกล่าว Nov 2020
คณะกรรมการ PPP ไฟเขียว 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 19,000 ล้านบาท หนุนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ – 1. คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost จำนวน 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 18,961 ล้านบาท ได้แก่1.1 โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มูลค่ารวม 16,096 ล้านบาท
SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
18 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) – Oct 2020
สคร. จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
สคร. จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” – นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) Aug 2020
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1.56 แสนล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ” – 1   Jul 2020
สคร. ยังติดตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด
สคร. ยังติดตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด
ช่วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจจาก COVID - 19 – นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. Jun 2020
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน7เดือนปีงบประมาณ2563
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน7เดือนปีงบประมาณ2563
รวมจำนวน144,922ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็นร้อยละ77ของเป้าหมายทั้งปี” – หมายเหตุ: May 2020
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปี” – Apr 2020
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจัดสัมมนา
“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” Mar 2020
ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ Feb 2020
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ Feb 2020
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” Jan 2020