ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทย์ | newswit

กรมวิทย์ฯ มอบรางวัล SMART LAB
กรมวิทย์ฯ มอบรางวัล SMART LAB
& X-RAY AWARD ประจำปี 2565 – โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย Aug 2022
กรมวิทย์ฯ สรุปผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
กรมวิทย์ฯ สรุปผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
– นายแพทย์พิเชฐ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 Aug 2022
กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R
กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R
Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา Jul 2022
สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
– ภายในงาน Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย และ Mr. MORITA Jun 2022
กรมวิทย์ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์
กรมวิทย์ จับมือ ม.เกษตรศาสตร์
ร่วมวิจัยสมุนไพรและพืชเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ – นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า Sep 2021
กรมวิทย์ฯ อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK
กรมวิทย์ฯ อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK
แบบตรวจด้วยตนเอง (Home Use) แก่เภสัชกรประจำร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 9 – นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า Sep 2021
กรมวิทย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบ
กรมวิทย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบ
Antigen Test Kit ตรวจโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง ให้แก่ อสม. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก – Aug 2021
กรมวิทย์ฯ เตือนประชาชนห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดีมาตรวจหาเชื้อโควิด
กรมวิทย์ฯ เตือนประชาชนห้ามนำชุดทดสอบแอนติบอดีมาตรวจหาเชื้อโควิด
19 ด้วยตนเอง – ชุดทดสอบแอนติเจนใช้ตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 เป็นชุดทดสอบที่อนุญาตให้ประชาชน Jul 2021
กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางการใช้ Antigen
กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางการใช้ Antigen
Test Kit ในการตรวจการติดเชื้อโควิด 19 – ข้อแนะนำกรณีการใช้ Antigen Test Kit Jul 2021
กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา
กรมวิทย์ฯ แนะแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบพกพา
เพื่อความปลอดภัยด้านรังสี ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 – นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า Jun 2021
กรมวิทย์ฯ เผยประเทศไทยมีระบบติดตามกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนโควิด
กรมวิทย์ฯ เผยประเทศไทยมีระบบติดตามกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนโควิด
19 แนะประชาชนไม่ต้องตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน – Jun 2021
สธ.จับมือกรมวิทย์ฯตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย
สธ.จับมือกรมวิทย์ฯตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย
พร้อมผลิตพันธุ์กัญชาต้นแบบคุณภาพดีต่อยอดงานวิจัย –  นายอนุทิน กล่าวว่า Jun 2021
กรมวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย
กรมวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมบุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย
ระดับ 3 รองรับการตรวจเชื้อก่อโรคร้ายแรง – อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า May 2021
กรมวิทย์ฯ จับมือเขตสุขภาพที่ 7
กรมวิทย์ฯ จับมือเขตสุขภาพที่ 7
ร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ – Mar 2021
กรมวิทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการดูแลแม่และเด็กไทยแบบครบวงจร
กรมวิทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือบูรณาการดูแลแม่และเด็กไทยแบบครบวงจร
– นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา Mar 2021
กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทย์ฯ พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ – ในการฝึกอบรมครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Dec 2019
กรมวิทย์ฯสรุปผลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทย์ฯสรุปผลงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 27 พร้อมมอบรางวัลผลงานเด่น 17 เรื่อง – นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Mar 2019
กรมวิทย์ฯ จับมือ WHO เร่งสร้างความเข้าใจผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมกำกับ
กรมวิทย์ฯ จับมือ WHO เร่งสร้างความเข้าใจผู้ผลิตและหน่วยงานควบคุมกำกับ
จัดประชุมแนวทางการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพวัคซีนไข้ไทฟอยด์สำหรับเด็ก – นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ Jan 2019
กรมวิทย์ฯ – สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯร่วมมือ
กรมวิทย์ฯ – สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯร่วมมือ
ปกป้องนักกีฬายกน้ำหนักไทย กินอยู่ปลอดภัย ไร้สารกระตุ้นและสารต้องห้าม – นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ Dec 2018
กรมวิทย์ จับมือเอกชนวิจัย มอสด๊อบ
กรมวิทย์ จับมือเอกชนวิจัย มอสด๊อบ
ทีบี (MOSDOP TB) กำจัดยุง – ล่าสุด ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม (MEDHUBNEWS.COM) และ เพจ sasook รายงานว่า Nov 2018
กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International
กรมวิทย์ฯ ร่วมงาน 8th IUPAC International
Conference on Green Chemistry – ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICGCSD Sep 2018
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม
“Smart Science Smart Life ” บูธกรมวิทย์ฯ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561 – นางอุมาพรฯ Aug 2018
กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย
กรมวิทย์ฯ ร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทย
OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 – ผู้สนใจสามารถร่วมชม ช็อป สินค้าดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศ ได้ระหว่างวันที่ 11-19 Aug 2018
กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
– ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ Aug 2018
กรมวิทย์ฯ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด
กรมวิทย์ฯ กระตุ้นการใช้สารสนเทศดิจิทัลแบบเปิด
พร้อมรับสังคม Thailand 4.0 – นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวย้ำว่า Jul 2018
สธ. สานพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
สธ. สานพลังประชารัฐ พัฒนาคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
หนุนกรมวิทย์ฯ บูรณาการพัฒนาห้องปฏิบัติการสร้างระบบความเข้มแข็งด้านอาหารปลอดภัย – ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ Jun 2018
สธ.-กรมวิทย์ฯจับมือเครือข่ายพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการแพทย์แม่นยำ
สธ.-กรมวิทย์ฯจับมือเครือข่ายพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการแพทย์แม่นยำ
– ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า Jun 2018
กรมวิทย์ฯมั่นใจความพร้อมห้องปฏิบัติการรับมือไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่
กรมวิทย์ฯมั่นใจความพร้อมห้องปฏิบัติการรับมือไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่
– นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 May 2018
กรมวิทย์ฯ พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
กรมวิทย์ฯ พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
– นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคอุจจาระร่วง May 2018
กรมวิทย์ฯพัฒนาการตรวจวิเคราะห์การปนปลอมยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริมทราบผลภายใน
กรมวิทย์ฯพัฒนาการตรวจวิเคราะห์การปนปลอมยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริมทราบผลภายใน
24 ชั่วโมง – นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อาหารที่มีการนำยาแผนปัจจุบันมาผสม May 2018