ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์ | newswit

วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ – 11 Sep
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
มทร.สุวรรณภูมิ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ – ในการประชุมครั้งนี้มี 04 Sep
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ – กิจกรรมภายในงานฯ มีการบรรยายในหัวข้อ 01 Sep
สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29 Aug
บางจากฯ เปิดโครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
บางจากฯ เปิดโครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก – "โครงการมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการในเขตพระโขนงสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" 08 Jun
สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการ
สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการ
ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย ชูความร่วมมือทางพันธุศาสตร์มนุษย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ-อุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต 30 May
อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ลูกผสมในประเทศไทย
อัปเดตสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์ลูกผสมในประเทศไทย
แนะกลุ่มเสี่ยงรับเข็มกระตุ้นปีละครั้ง – ล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการปฏิบัติตัวอย่างระ 22 May
เดินหน้าความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย
เดินหน้าความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย
- อังกฤษ เตรียมพัฒนาแนวทางนำข้อมูลพันธุกรรมใช้ประโยชน์วิจัย วินิจฉัยรักษา ในไทย – ประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ 10 May
Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว.
Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว.
รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ – จากการที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน 01 Mar
วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม
วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม
MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง Sep 2022
กระทรวงสาธารณสุขรับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
กระทรวงสาธารณสุขรับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
Huo-Yan Air Laboratory จากมูลนิธิแมมมอธ ช่วยไทยต่อสู้กับโรคระบาด – นายอนุทิน กล่าวว่า ในนามรัฐบาล Sep 2022
อนุทิน รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
อนุทิน รับมอบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
Huo-Yan Air Laboratory จากรัฐบาลจีน ช่วยไทยต่อสู้กับโรคระบาด – นายอนุทิน กล่าวว่า ในนามรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข Sep 2022
วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ
วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ
ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ – การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศูน Aug 2022
กรมวิทย์ฯ สรุปผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
กรมวิทย์ฯ สรุปผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
– นายแพทย์พิเชฐ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 Aug 2022
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือการวิจัยวัคซีนโควิด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือการวิจัยวัคซีนโควิด
เอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม – นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า Aug 2022
ดร.ซีบีดี (Dr. CBD) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดร.ซีบีดี (Dr. CBD) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บันทึกข้อตกลงพัฒนาสารสกัดจากกัญชา กัญชง สร้างเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย – นายพรชัย ปัทมินทร Aug 2022
มอบรางวัล 24 บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มอบรางวัล 24 บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
– นายแพทย์สถาพร กล่าวว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งรางวัลบุคคลทรงคุณค่า Aug 2022
วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่
วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่
35 ลงพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยกัญชง – เฮมพ์ (hemp) หรือกัญชง (Cannabis sativa L. subsp. Aug 2022
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ
กองทุนประกันวินาศภัย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจ RT-PCR ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เจอ จ่าย จบ – Aug 2022
วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร
วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร
ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก – จำนวน 2 กลุ่ม คือ คนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร Jul 2022
กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R
กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R
Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา Jul 2022
23 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
23 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 30 – ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Jun 2022
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ
ของ วศ.อว. ในงาน SITE 2022 – เพื่อสร้างนวัตกรรมง่ายๆ ที่สามารถเปลี่ยนเมืองได้ในพริบตา ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม Jun 2022
วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์
วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์
สร้างแนวคิดต่อยอดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ – โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 20 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 Jun 2022
สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น
– ภายในงาน Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย และ Mr. MORITA Jun 2022
วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jun 2022
วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ
วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ
โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ รูปแบบ Peer Evaluation – ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ May 2022