วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจัดการแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา ชิงถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษากว่า 5พันบาท

09 Dec 2013
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการจัดการแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา ชิงถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษากว่า 5พันบาท ขอเชิญโณงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเภททีมทีมละ 3 คน ระยะเวลาในการแข่งขัน ไม่เกิน 10 นาที กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2557

ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่

สำนักประชาสัมพันธ์และการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 โทร. 0-2744-8450-5 ต่อ 101-106

โทรสาร 0-2399-4622 Email : [email protected] http://www.atc.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2557