เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

11 Feb 2020
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563 ไม่ยากอย่างที่คุณคิด ขอแค่กล้า !!! เรียนฟรี !!!!!!
เปิดรับสมัครทุนช้างเผือกมัธยมสู่อาชีวะ ประเภทวงโยธวาทิต ประจำปีการศึกษา 2563

*รอบที่ 1

  • รับสมัคร : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563
  • สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

*รอบที่ 2

  • รับสมัคร : วันที่ 18 - 27 มีนาคม 2563
  • สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

*คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • รักดนตรี
  • มีวินัย มีความรับผิดชอบ

*ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/12WQCGy04y1ln78ehEX3Fze8EaDACgs5E/view?fbclid=IwAR2AucADYYIflnEV6HbsQyXcOb_iR_80ce5DrNfK9ARAVNbksvBZZTQMDEU