ภาพข่าว: ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลากรอรรถวิทย์พณิชยการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรอศิรวาทเนื่องในวันพ่อ

21 Nov 2013