ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย" ก้าวสู่ปีที่ 82 อย่างมั่นคง

09 Oct 2014
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 82 ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารสาธรธานีคอมเพล็กซ์
ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย" ก้าวสู่ปีที่ 82 อย่างมั่นคง