ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ช่วยเหลือเด็กพิเศษ จ.สมุทรสงคราม

06 Jun 2016
พลตรีชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัด "โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" เพื่อมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการและเครื่องอุปโภคบริโภค ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษีออกให้บริการตรวจรักษาโรคกับนักเรียนและผู้ปกครอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ช่วยเหลือเด็กพิเศษ จ.สมุทรสงคราม