ประกันภัยรถยนต์ นวกิจ 3+ โดนใจ 19

17 Jun 2020

คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ,คุณอนรรฑ หวั่งหลี รองกรรมการผู้อำนวยการ,คุณอนิญ์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้อำนวยการ, ดร.ศรัณฐ์ หวังหลี รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ นวกิจ 3+ โดนใจ 19 ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้นที่ออกแบบสำหรับรถใช้งานน้อย
ไม่ได้ใช้เป็นประจำทุกวัน ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายช่วงวิฤติ Covid-19 ทำให้ประหยัดค่าเบี้ยประกัน และสามารถซื้อเพิ่มได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ นวกิจ 3+ โดนใจ 19

ขายผ่านทุกช่องทางแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2563