ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559

03 May 2016
นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานปี 2558 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีมติอนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 2.31 บาท ซึ่งจ่ายในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 2 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.31 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 10 ล้านบาท เป็น 330 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559