ภาพข่าว: นวกิจประกันภัย” รับรางวัล IEP AWARD 2015 จาก “โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

12 Apr 2016
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณการบริหารงานประกันภัยยอดเยี่ยม "โครงการประกันภัยชั้นหนึ่ง โตโยต้า แคร์" ประจำปี 2558 (IEP AWARD 2015) จาก นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานในการให้บริการ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ภาพข่าว: นวกิจประกันภัย” รับรางวัล IEP AWARD 2015 จาก “โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน