ซินโครตรอน ยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง สมัครเข้าร่วม “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

06 Sep 2016
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ร่วมอบรมในโครงการ "ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมวิจัยและรับถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ วิทยากรด้านเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน และนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
ซินโครตรอน ยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง สมัครเข้าร่วม “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

สมัครด่วนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 กันยายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.slri.or.th/ssct2016/

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ใช้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เบอร์โทรศัพท์ 044-217-040 ต่อ 1605 และสามารถส่งใบสมัครได้ทั้งในระบบออนไลน์ที่ http://www.slri.or.th/ssct2016/ หรือทางไปรษณีย์ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) โดยส่งมาตามที่อยู่ "โครงการค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ตู้ ป.ณ. 93 ปณจ.นครราชสีมา 30000

ด่วน ..!!... รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

ซินโครตรอน ยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง สมัครเข้าร่วม “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7