ซีเกท ประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับการวิจัยเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

26 Feb 2018
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอน โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ
ซีเกท ประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับการวิจัยเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมและการจัดเวิร์คช็อปเชิงลึกทางด้านเทคนิค โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ การแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่นๆ

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า "สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นสถาบันที่ให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์วิจัยมากว่า 10 ปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตรอนทั้งวิเคราะห์ตัวอย่างได้ลึกถึงในระดับอะตอมและโมเลกุล มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และไม่ทำลายสารตัวอย่าง รวมไปถึงสามารถวิเคราะห์ได้แม้สารที่ต้องการวิเคราะห์นั้นมีอยู่ปริมาณน้อยมากๆ จึงตอบโจทย์ได้ทั้งงานวิจัยภาควิชาการ และงานทางด้านอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี สถาบันฯ จึงมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศถึงขีดความสามารถของไทยในระดับสูงของการวิจัยวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐร่วมกับเอกชน ประกาศถึงความแข็งแรงของการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟระดับมาตรฐานโลก ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า " ซีเกทให้ความสำคัญกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้ในศาสตร์หลายด้าน ด้วยเหตุนี้ ซีเกทจึงมีโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกรและบุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รวมถึงซีเกท เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ผ่านการวิจัยเชิงลึกด้วยแสงซินโครตรอนสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการต่อยอดให้กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยรวม"

ข้อมูลเกี่ยวกับซีเกท

ซีเกทสร้างพื้นที่สำหรับประสบการณ์เต็มรูปแบบโดยการฉีกกฎเดิมของการจัดเก็บ แบ่งปันและสรรใช้ข้อมูล ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีเกทได้ที่ www.seagate.com และติดตามซีเกทได้ทาง Twitter Facebook LinkedIn Spiceworks Google+ รวมถึงสมัครสมาชิก blog ของทางบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน เป็นองค์การมหาชน ภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจ เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน อีกทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน สถาบันได้ปฏิบัติพันธกิจทั้งหมดนี้สนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยสรุปดังนี้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทัดเทียมสากลนานาอารยะประเทศ นอกจากนี้ สถาบันยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล นั่นคือการสร้างงานวิจัยที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

แสงจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อการวิเคราะห์วิจัยเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุต่างๆ ในระดับอะตอมและโมเลกุล วัตถุที่นำมาทดสอบสามารถมีสถานะ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ แม้กระทั่งพลาสมา เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนจึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดถถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ