ภาพข่าว: มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ESIT 2018

30 Apr 2018
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม ESIT 2018 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารีย์ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาอาจารย์ มจพ. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วัตถุประสงค์เพื่อเน้นการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมและวิชาชีพหลายสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอัตโนมัติและวิศวกรรมวัสดุรวมถึงการจัดการและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ESIT 2018 ในการนี้มีอาจารย์ นักวิจัยและแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม JW Marriott เขาหลัก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน 2561
ภาพข่าว: มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ESIT 2018