ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | newswit

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ – 18 Apr
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรง
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรง
TCAS2 ประจำปี 2567 วันสุดท้าย 18 เม.ย. 67 นี้ – สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 09 Apr
คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัคร
คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัคร
น.ศ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม ป.โท โค้งสุดท้าย 12 พ.ค. 67 นี้ – 04 Apr
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา
– วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีว 04 Apr
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มจพ. รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 – 04 Apr
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บริษัท ไร้ท์แมน
จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ – 25 Mar
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส
ครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU บ.พีทีเอส
คอมบิเนชั่น จำกัด ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน – 22 Mar
กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา
กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา
1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024) – ปิดไฟไปพร้อม ๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก นับเป็นการรวมพลังกันปิดไฟ 22 Mar
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครบัณฑิตศึกษา
ป.โท-เอก ช่วงที่ 3 – 1.ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ ) 2.ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 21 Mar
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงาน
วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2024 ประจำปี พ.ศ. 2567 – 13 Mar
สัมภาษณ์พิเศษ หนุ่ม-สาว ตัวแทนทูตกิจกรรม
สัมภาษณ์พิเศษ หนุ่ม-สาว ตัวแทนทูตกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. – วันนี้พามารู้จักหนุ่มหล่อ สาวสวย จากเวทีการประกวดทูตกิจกรรม 13 Mar
มจพ. เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
มจพ. เปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
TFII-Schneider Electric Center of Excellence แห่งแรกในประเทศไทย – 04 Mar
มจพ. จัดอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
มจพ. จัดอบรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
Thailand Open Robotics Competition 2024 Junior Rescue – 04 Mar
มจพ. ทดสอบยานยนต์ ผ่านกิจกรรม
มจพ. ทดสอบยานยนต์ ผ่านกิจกรรม
Save Live#Safe Bike ชีวีปลอดภัย : #รถสองล้อปลอดภัย – การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจำลองปัจจัยจากการขับขี่ 27 Feb
65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด
65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด
สู่ความยั่งยืน จัดงานครั้งยิ่งใหญ่วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567 – 22 Feb
มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
พร้อมเป็นผู้นำในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่คาร์บอนในความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2040 – รศ. ดร.ณัฐพงศ์ 16 Feb
ITED Open house 2024 ภายใต้แนวคิด
ITED Open house 2024 ภายใต้แนวคิด
เปิดโลกสื่อการเรียนการสอนยุคดิจิทัลสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ – กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. 14 Feb
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม
มจพ. (หลักสูตรใหม่) เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1/2567 – 13 Feb
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- เอก ปีการศึกษาที่ 1/2567 – สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 08 Feb
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.
มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.
65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน – กิจกรรมมีทั้ง ภาคเช้า-บ่าย-ค่ำ 07 Feb
ทีบีเอ็น คอร์ปฯ ร่วมมือ มจพ. ดึง
ทีบีเอ็น คอร์ปฯ ร่วมมือ มจพ. ดึง
Mendix Low-Code พัฒนาทักษะคนไอทีขั้นสูง – โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 06 Feb
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
และอุตสาหกรรม – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 31 Jan
โรงเรียนเตรียมวิศวะ มจพ.รับสมัคร
โรงเรียนเตรียมวิศวะ มจพ.รับสมัคร
ปวช. สอบตรง ปี ' 2567 – สาขาที่เปิดรับ 1) สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (M) โปรแกรมภาษาไทย 2) 23 Jan
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัล
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้ารางวัล
Healthy ทีมผู้นำสุขภาพ ระดับ ดี ปี 2 – 23 Jan
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน (English for Office Use Workshop) – **บุคคล วันที่ 18 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 (อบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น) รูปแบบการอบรมทั่วไปสามารถเลือกรูปแบบการอบรมได้ ** การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/UNh1UMiYnqGtS51j9 ค่าสมัครคนละ 2,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-555-2000 ต่อ 3507, 3534 หรือ
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2567 – ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร 09 Jan