ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ | newswit

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลังผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ
จัดงานประชุมวิชาการยกระดับองค์ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย 23 May
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(สสอท.) เปิดประชุมเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14 – 15 May
วช. จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหว
วช. จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหว
เพื่อรับมือแผ่นดินไหว ด้วยวิจัยและนวัตกรรม – ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ 09 May
CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน
CPF ถ่ายทอดความสำเร็จการผลิตไก่เนื้อยั่งยืน
ด้วยหลักสุขภาพหนึ่งเดียว – ในงานนี้ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดย น.สพ.พยุงศักดิ์ 30 Apr
WMC จัดประชุมวิชาการ พร้อม MOU
WMC จัดประชุมวิชาการ พร้อม MOU
ส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง – ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งมารักษาต่อ ณ 29 Apr
Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge
Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge
ไม่รู้...ไม่ได้แล้ววว สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า – "Dent Talk : Fresh Up Your Knowledge 18 Apr
แบรนด์ซุปไก่สกัดร่วมประชุมวิชาการฯ
แบรนด์ซุปไก่สกัดร่วมประชุมวิชาการฯ
ส่งมอบองค์ความรู้ เรื่อง คาร์โนซีน สารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมอง – ดร.ฮิโรชิ วาตานาเบ Senior Research 10 Apr
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Closing
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Closing
the gap: breastfeeding support for all: เหลียวหลัง แลหน้า สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน – 26 Mar
เครือ รพ. พญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC
เครือ รพ. พญาไท-เปาโล กลุ่ม PMC
จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มิติใหม่ๆ ชูนวัตกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ยกระดับการแพทย์ไทยอย่างยั่งยืน – 15 Mar
รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง
รพ. ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง
สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ – รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา 15 Mar
ม.หอการค้าไทย เชิญชวนนักวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
ม.หอการค้าไทย เชิญชวนนักวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
– ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.utcc.ac.th/conference_8 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 14 Mar
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ
ครั้งที่ 17 – ศาสตราจารย์คลินิก ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ ประธานการจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ 08 Mar
'ฉลองครบรอบ32ปี' ม.วลัยลักษณ์
'ฉลองครบรอบ32ปี' ม.วลัยลักษณ์
เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ WRC 2024 – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 05 Mar
วิทยคอมพ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการคอมพิวเตอร์เอเชีย
วิทยคอมพ์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการคอมพิวเตอร์เอเชีย
– คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม 23 Feb
สำนักศิลปฯ แสดงผลงาน พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
สำนักศิลปฯ แสดงผลงาน พลังศิลปวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจ
– ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 21 Feb
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
เด็กเก่ง! คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
SPU คว้ารางวัล บทความนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ครั้งที่ 8 – 19 Feb
มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
พร้อมเป็นผู้นำในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่คาร์บอนในความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2040 – รศ. ดร.ณัฐพงศ์ 16 Feb
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค
CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค
ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ สูตรครบถ้วนพร้อมรับประทาน ในงานประชุมวิชาการแพทย์ฯ – ศาสตราจารย์คลินิก 16 Feb
ม.วลัยลักษณ์ ประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไม้
ม.วลัยลักษณ์ ประชุมนานาชาติด้านวิศวกรรมไม้
นักวิจัยจาก 4 ชาติร่วม – ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ (มวล.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ 14 Feb
ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ซีเอ็นเอช เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 44 – คุณชุน วอยเทร่า (Chun 01 Feb
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 Frontier
พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 Frontier
area-based research for sustainable development goals – มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 29 Jan
ร่วมยินดี! บทความ คณาจารย์คุณภาพ
ร่วมยินดี! บทความ คณาจารย์คุณภาพ
ม.ศรีปทุม พืชพลังงานหมุนเวียนเขียวสยามฯ ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืน การประชุมวิชาการ – 22 Jan
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ พหุศาสตร์บูรณาการสังคม: องค์ความรู้สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจ 18 Jan
2 ทีม โค้ช-นศ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
2 ทีม โค้ช-นศ. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
SPU เจ๋ง! โชว์ผลงานบทความด้านความยั่งยืน ผ่านการคัดเลือก การประชุมวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย 15 Jan
รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับรพ.ไทยนครินทร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ – 04 Jan
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ Green ASIA and Sustainability Forum – มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 25 Dec
รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ
รวมพลังคนห้องสมุดประชุมวิชาการ
มั่นใจห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญ – นางสมปอง มิสสิตะ ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า 25 Dec
สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ
สภาการสาธารณสุขชุมชน นำร่องรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ
2566 สร้างต้นแบบผู้นำตลาดสุขภาพแห่งอนาคต – นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 21 Dec