ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ | newswit

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ
วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ
เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วว. – โอกาสนี้ นางปริยะดา Jun 2023
ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี
ไอแบงก์จัดการอบรมออนไลน์ เปิดโลกการเงินอิสลามประจำปี
2565 เสริมสร้างความรู้นักศึกษา มนร. – สำหรับกิจกรรมเปิดโลกการเงินอิสลาม ธนาคารได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 Jun 2022
พัฒนาฝีมือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
พัฒนาฝีมือนราธิวาสจับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
ยกระดับพนักงานนวดเสริมแกร่งธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้ – รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี Jun 2021
“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ – Aug 2020
“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ – Aug 2020
ภาพข่าว: CAT จับมือ PAKGON และ
ภาพข่าว: CAT จับมือ PAKGON และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก Jul 2017
ภาพข่าว: บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ภาพข่าว: บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดโครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” – Mar 2017
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
พัฒนาหลักสูตรยานยนต์สู่เขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ – มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และ Apr 2015
ภาพข่าว: “สามารถ” มอบทุนการศึกษา – กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สามารถคอร์ปอเรชั่น นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นายอัลอามีน นราอภินนท์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ตามนโยบายของกลุ่มสามารถที่ต้องการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส ภายใต้ชื่อ “โครงการทุนสามารถ” เมื่อเร็วๆนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพข่าว: ม.นราธิวาส เยี่ยมชม G-ABLE – กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--จีเอเบิล เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ บุกบ้านจีเอเบิล พร้อมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรในเรื่อง ระบบโมบายออฟฟิศ การใช้ไอทีในองค์กร ณ สำนักงาน อาคาร ปัญจธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณชุติมา สีดา ; คุณนุสรินทร์ เพ็ชร์หลำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2996-9 e-mail : [email protected]