ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ | newswit

โฉมหน้าเยาวชนคนเก่ง คว้ารางวัล
โฉมหน้าเยาวชนคนเก่ง คว้ารางวัล
จากการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน PBL – โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งสิ้น 31 ทีม รายละเอียดดังนี้ ทีม 30 May
วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
วช.หนุนทีมวิจัย มจธ.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต้นแบบสำหรับการทำความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจนจากก๊าซชีวภาพ – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 30 May
HARN เซ็น MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับ SANYO และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย – ความร่วมมือทางวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินงานวิชาการ วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม การออกแบบ การซ่อมบำรุง และการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดงานการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
PBL – มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้ฝึกกระบวนการคิดในเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 26 May
นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 – โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวม 3 รางวัล จัดโดย 26 May
มจพ. จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
มจพ. จับมือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
เปิดงานโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ – ทั้งนี้การรีไซเคิลกล่อง BOX 24 May
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน ประจำปี 2566 – 1) ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาทรุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทรุ่นที่ 1 วันที่ 4-8 กันยายน 2566 หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน
มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยน International
มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยน International
Cultural Exchange Program กับ ม.MSU สหพันธรัฐมาเลเซีย – 23 May
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
BUSINESS FORUM: GROW FOR GOALS IN LIFE SCIENCES BUSINESS 2023 – โดยในงานมีการ 22 May
คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
คณะทำงานศูนย์คลังข้อมูลกฎหมายการศึกษาและอุตสาหกรรม
รุกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ ปี 2566 – ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนวรรธน์ โยชะนัง 19 May
องค์การนักศึกษา มจธ. จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง
องค์การนักศึกษา มจธ. จัดงานเสวนานโยบายพรรคการเมือง
ในหัวข้อ การพัฒนาการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมไทย แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ – 12 May
โครงการหลวง เล็งขนส่งผัก-ผลไม้สดจากดอยสู่ภาคใต้ด้วยรถไฟ
โครงการหลวง เล็งขนส่งผัก-ผลไม้สดจากดอยสู่ภาคใต้ด้วยรถไฟ
ครั้งแรก! จับมือ มจธ.-สทร.-รฟท. วิจัยนวัตกรรมขนส่งของสดระยะไกล – ดร. อัญชัญ ชมพูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 10 May
มจพ. ร่วมสนับสนุนโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ
มจพ. ร่วมสนับสนุนโครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ
reBOX กล่อง BOX บุญเพื่อคนพิการ – โครงการ GA ร่วมจัดแคมเปญ reBOX "กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ" 03 May
มจพ.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแข่งขัน
มจพ.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยแข่งขัน
World Robocup Rescue 2023 – โดยเข้าร่วมแข่งขัน World Robocup Rescue 2023 ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2566 ณ 26 Apr
ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาฯ
ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ย้ำปณิธาน เพื่อนคู่คิด – 26 Apr
จัดสัมมนา ฟรี เรื่องความก้าวหน้า
จัดสัมมนา ฟรี เรื่องความก้าวหน้า
ยานยนต์อัตโนมัติของประเทศไทย – RegistrationLink : https://ers.ubmthailand.com/seminar/register/803 24 Apr
สำนักงานวิทยาศาสตร์ มจธ. พานักวิจัยไทยเตรียมความพร้อมเข้าตลาดโลก
สำนักงานวิทยาศาสตร์ มจธ. พานักวิจัยไทยเตรียมความพร้อมเข้าตลาดโลก
ภายใต้โครงการ R2G (Regional to Global) – การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ 24 Apr
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ 20 Apr
มจพ.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
มจพ.จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่นั่ง – พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 Mar
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
– ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. 05 Apr
มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มูลนิธิกสิกรไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูป สกัดและผลิตพืชยาใต้ป่าภายใต้โครงการน่านแซนด์บอกซ์ – 05 Apr
คณะครุศาสตรฯ มจพ. ขยายเวลาส่งผลงาน
คณะครุศาสตรฯ มจพ. ขยายเวลาส่งผลงาน
การประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 – 29 Mar
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 Mar
มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
มจพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) – 24 Mar
มจพ. กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี
มจพ. กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) – การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) 20 Mar
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัด
วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2023 ปี'66 – คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับเหรียญและเกียรติบัตรในครั้งนี้ได 16 Mar
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมออกบูธต้อนรับน้องๆ
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมออกบูธต้อนรับน้องๆ
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี สู่โลกโลจิสติกส์ – 01 Mar