ดั๊บเบิ้ล เอ จัดบริจาคโลหิตทำบุญต้อนรับปีใหม่

26 Dec 2018
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 102 โดยมีพนักงานพร้อมใจกันทำความดีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี
ดั๊บเบิ้ล เอ จัดบริจาคโลหิตทำบุญต้อนรับปีใหม่	ดั๊บเบิ้ล เอ จัดบริจาคโลหิตทำบุญต้อนรับปีใหม่