ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 104

30 Mar 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 104 โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งการบริจาคดวงตา และอวัยวะ นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องทุก 3 เดือน

ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 104