ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106

25 Sep 2023

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 106  โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต รวมทั้งการบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย เพื่อเป็นโลหิตสำรองในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ในสถานพยาบาล นับเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมให้กำลังใจและมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี  

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106