ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106

28 Jun 2019
ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106 โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ (คนที่ 6 จากซ้าย) นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีพนักงานในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับธนาคารเลือดของโรงพยาบาลฯ เพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้สนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นถึงความสำคัญของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 106