ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104

29 Mar 2019
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104 โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ" ของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และสำรองไว้สำหรับผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องประจำทุก 3 เดือน ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จังหวัดปราจีนบุรี
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 104