สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

09 Aug 2019
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลใหม่ยังเก็บเกี่ยวได้ไม่มาก มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น จากหาบละ 534 บาท เป็นหาบละ 558 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 406.5 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากอากาศที่แห้ง ข้าวโพดฤดูกาล 2019/20 ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ 57% สภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนกลางและฝั่งตะวันออก รอยเตอร์ ประเมินว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) จะปรับคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดปีนี้ลงมาอยู่ที่ 88 ล้านเอเคอร์ ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 91.7 ล้านเอเคอร์ ในเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าตัวเลขผลผลิตข้าวโพดในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 จะอยู่ที่ 13,193 ล้านบุชเชล ลดลงจากที่คาดการณ์ ประมาณ 680 ล้านบุชเชล การส่งออกข้าวโพดจากสหรัฐฯ ล่าช้าต่อเนื่อง โดยแนวโน้มราคาทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาลดลง

สัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองออกสู่ตลาดมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ลดลงจากกิโลกรัมละ 14.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 14.25 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 854 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 295 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดย USDA ประเมินสภาพถั่วเหลือง 54% อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา นักวิเคราะห์คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 จะอยู่ที่ 81 ล้านเอเคอร์ เพิ่มขึ้น 1 ล้านเอเคอร์ จากที่ USA คาดการณ์ในเดือนที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตต่อเอเคอร์ที่ลดลง ตัวเลขผลผลิตโดยรวมในประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ 3,800 ล้านบุชเชล ลดลงจากที่ USDA คาดไว้ประมาณ 45,000 บุชเชล ทางด้านอุปสงค์คาดว่ายังคงเบาบาง ผลจากสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยจีนได้สั่งระงับการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ ตอบโต้สหรัฐฯ ที่ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหม่ในอัตรา 10%

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดการส่งออกปลาป่นสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการอาหารสัตว์ภายในประเทศมีเพิ่มขึ้น อีกทั้งคลื่นลมแรง ทำให้ปริมาณปลาที่เข้าโรงงานปลาป่นจึงมีน้อย ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น โดยปลาป่นเกรดกุ้ง จากราคากิโลกรัมละ 37.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากกิโลกรัมละ 31.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากกิโลกรัมละ 28.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 จากราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท เป็นราคากิโลกรัมละ 34.10 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ยังคงส่งผลให้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศราคาเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้น จากตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 446 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,200 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

สุกร : ราคายืนแข็ง

กรมปศุสัตว์และภาคเอกชนผนึกกำลังร่วมมือเฝ้าระวัง และเข้มงวดในมาตรการป้องกัน ASF อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 66-75 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,700 บาท (บวก/ลบ 64)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 37 บาท เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอย ผู้เลี้ยงจึงระมัดระวังในการเลี้ยง เพื่อให้ปริมาณผลผลิตพอดีกับการขายแบบประคองราคาเพื่อให้ผ่านช่วงฤดูฝนไปได้

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 14.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

เนื่องจากในสัปดาห์นี้ การบริโภคและปริมาณผลผลิตอยู่ในภาวะที่สมดุลกัน ส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว