สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

02 Oct 2020

ข้าวโพด : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดลงจากหาบละ 585 บาท เป็นหาบละ 570 บาท เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้เริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 379.0 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น โดยรายงานสต๊อกข้าวโพดจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับลดลงเป็น 1,995 ล้านบุชเชล เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ 2,220 ล้านบุชเชล และต่ำกว่าที่นักวิเคราห์ประเมิน ขณะที่ประเทศแถบอเมริกาใต้ ยังคงมีปริมาณน้ำฝนเบาบางและจำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อพืชและทำให้น้ำในดินลดน้อยลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 15.55 บาท ภาพรวมคาดการณ์ผลผลิตทั้งในสหรัฐฯ และบราซิลยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของพายุและหิมะ ขณะที่จีนยังคงมีปริมาณการซื้อที่สูง ทำให้ราคาขายปรับตัวสูงขึ้น
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 กันยายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 1,027.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 342.80 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยในพื้นที่มิตเวสท์ คาดการณ์สภาพอากาศจะมีปริมาณน้ำฝนเบาบาง โดยเฉพาะรัฐอิลลินอยส์ อินเดียนา มิสซูรี และไอโอวา ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวได้ 20% ส่วนสต๊อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ประจำไตรมาสที่ผ่านมา รายงานอยู่ที่ 523.5 ล้านบุชเชล ลดลง 52 ล้านบุชเชลเมื่อเทียบจากรายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนกันยายน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สถานการณ์ราคาปลาป่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงตัว เนื่องจากปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ปลาป่นจากเปรูเริ่มกลับเข้ามา ขณะที่การซื้อขายที่ท่าเรือเริ่มเบาบางลง เพราะเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวของจีนในช่วงต้นเดือนตุลาคม
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 46.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคายืนที่กิโลกรัมละ 34.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคายืนที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 31.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคายืนที่กิโลกรัมละ 29.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 508 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 511 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 427 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,470 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,200 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 79-80 บาท โดยกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนยังคงตรึงราคาหน้าฟาร์มไว้ไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้เพิ่มระบบ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวดทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรค ASF
ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
จากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกทำให้มีการจับจ่ายลดลง ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.70 บาท เนื่องจากสภาวะอากาศช่วงนี้ฝนตกชุก ประกอบกับมีอาหารธรรมชาติตามฤดูกาลออกสู่ตลาด ส่งผลให้การบริโภคไข่ไก่ลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว