สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

20 Aug 2021

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ปรับลดลง จากหาบละ 609 บาท เป็นหาบละ 597 บาท

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2564 ราคาอยู่ที่ 561.75 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนสิงหาคม ได้ปรับลดผลผลิตต่อไร่จาก 179.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ มาอยู่ที่ 174.6 บุชเชลต่อเอเคอร์ ทำให้มีการประเมินสต๊อกข้าวโพดในสหรัฐฯ ประจำฤดูกาล 2564/65 อยู่ที่ 1,242 ล้านบุชเชล นอกจากนี้ข้าวโพดคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ปรับลดลงมาอยู่ที่ 62% เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของพื้นที่เพาะปลูกแถบมิตเวสต์มีปริมาณน้ำฝนที่จำกัด
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 18.60 บาท โดยรายงานจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ที่ออกมาล่าสุด คาดการณ์ผลผลิตปรับลดลงเล็กน้อย ทำให้ตลาดมีความกังวลต่อปริมาณผลผลิตที่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในส่วนของค่าระวางเรือทั่วโลกราคายังคงสูงทรงตัว

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาอยู่ที่ 1,353.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 360.30 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับตัวลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนสิงหาคม ได้ปรับลดผลผลิตต่อไร่ลงจาก 50.8 บุชเชลต่อเอเคอร์ มาอยู่ที่ 50 บุชเชลต่อเอเคอร์ และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้และการส่งออกจะลดน้อยลง ทำให้สต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาลใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา คงอยู่ที่ 155 ล้านบุชเชล และสัปดาห์นี้มีคำสั่งซื้อถั่วเหลืองเอกชนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 131,000 ตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
การซื้อขายปลาป่นหน้าท่าเรือยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นผู้ซื้อหลัก อยู่ในช่วงการสร้างสต๊อก โดยปลาป่นจากเปรูยังทยอยเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 48.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
ในสัปดาห์นี้ การซื้อขายข้าวทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 411 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 420 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 354 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 356 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,040 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 68-78 บาท โดยขณะนี้ความต้องการเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลสารทจีน ขณะที่โรงชำแหละในบางพื้นที่ยังคงถูกระงับการดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณสุกรขุนออกสู่ตลาดมีน้อย
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,000 บาท (บวก/ลบ 68)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 7.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท โดยกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหาร พร้อมตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยังคงตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และปริมาณไข่ไก่ยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง